Om oss

Wescon Miljökonsult är ett företag som startade verksamheten 2017. Vi har huvudkontor i Västerås och även kontor i Falun och Stockholm.

Vi tar gärna emot uppdrag inom förorenade områden, byggnads- och rivningsinventering, projektering av saneringsarbeten samt miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar inom miljöbalkens område.

Som kund hos Wescon får du alltid hjälp av ett team som drivs av erfarna konsulter inom området. Hos oss finns specialister, praktiker och generalister. I kombination med kunskap, erfarenhet och engagemang för kundernas verksamhet arbetar vi tillsammans fram en lösning. Många av våra uppdragsgivare finns i Dalarna och Stockholms-och Mälardalsregionen men vi arbetar med projekt över hela Sverige. Vi har även internationella uppdragsgivare och samarbetspartners. Våra kunder är framför allt fastighetsbolag, industrier, entreprenörer, tjänsteföretag och offentlig sektor.

En säker och god arbetsmiljö är centralt och viktigt. Vi vill:

  • Att medarbetarna känner inflytande, engagemang och medbestämmande.
  • Att andra ska se vårt företag som attraktivt både som arbetsgivare och för våra kunder.
  • Att vår gemensamma kompetens gör oss efterfrågade i branschen.
  • Leverera hållbara lösningar med rätt kvalitet och kunden i fokus.
  • Se helheten i våra uppdrag.
  • Att medarbetaren har balans i livet.


Vi söker ständigt nya medarbetare och kunder. Våra kontaktuppgifter finner du under ”Kontakta oss”.

Vårt KMA-system beskriver hur vi bedriver miljö- och kvalitetsarbetet. Vi har policyer för bl a miljö- och kvalitet, alkohol och droger, mångfald och jämställdhet och arbetsmiljö.