Pälle Jäderholm

Byggmiljö

Pälle arbetar i uppdrag kopplade till byggnader och efterbehandling av förorenade områden. Arbetet innefattar bland annat byggledning, projektering och materialinventeringar inklusive verksamhetsrelaterade föroreningar. Pälle arbetar både som uppdragsledare och handläggare, något som ger en god förståelse för att kunna planera och genomföra kund- och objektsanpassade uppdrag.

Förståelsen underbyggs av Pälles 15 års erfarenheter av arbete med rivning, betonghåltagning, sanering och projektledning. 

qr-palle-j
bild_palle_jaderholm
qr-palle-j