Petter Wetterholm

Förorenade områden
Byggmiljö 

Petter arbetar huvudsakligen med undersökningar och riskbedömningar av förorenad mark, vatten och byggnader. Under åren har han både utfört en stor mängd undersökningar, allt ifrån enkla förstudier till omfattande huvudstudier av komplexa föroreningssituationer. Petter arbetar även med att implementera vedertagen forskning inom miljöområdet in i de projekt han arbetar med.

qr-petter-w
Wescon miljökonsult
qr-petter-w