Petter Wetterholm

Förorenade områden
Byggmiljö 

Petter är, utöver skidåkare och trebarnförälder, specialist inom undersökningar och riskbedömningar av förorenad mark, vatten och byggnader. Under 20 år har han utfört en stor mängd undersökningar, allt ifrån enkla förstudier till omfattande huvudstudier med komplexa föroreningssituationer.

Han arbetar även med att implementera vedertagen forskning inom miljöområdet in i de projekt han arbetar med. Petter har ett etablerat nätverk både nationellt och internationellt och medverkar ofta vid konferenser som föreläsare.

qr-petter-w
Wescon miljökonsult
qr-petter-w