Richard Lagberg

Byggmiljö

Med över 25 års erfarenhet och långt över 500 projekt med miljöfrågor kopplat till byggnader har Richard i regel en eller flera tidigare erfarenheter av liknande uppdrag när nya projekt ska sjösättas. Tillsammans med Wescons pragmatiska arbetssätt skapas förutsättningar för en tids- och kostnadseffektiv navigering i projektet. Bakgrunden som snickare bidrar ytterligare till förståelsen kring byggnaders möjligheter, behov och utmaningar. Asbest, PCB, radon och förorenade betong är återkommande ämnen i Richards vardag. 

qr-richard-l
bild_Richard-Lagberg-okt-2020
qr-richard-l