Richard Lagberg

Byggmiljö

Med över 20 års erfarenhet och mer än 500 projekt med miljöfrågor kopplat till byggnader har Richard i regel en eller flera tidigare erfarenheter av liknande uppdrag när nya projekt ska sjösättas. Tillsammans med Wescons pragmatiska arbetssätt skapas förutsättningar för en tids- och kostnadseffektiv navigering i projektet. 

Bakgrunden som snickare bidrar ytterligare till förståelsen kring byggnaders möjligheter, behov och utmaningar. Den CMF-certifiering (Certifierad Miljöinventerare Fastigheter) som tidigare funnits tillgänglig har Richard haft sedan 2007 fram till att den inte längre gick att förnya (2022). Redan 1998 genomfördes en diplomering enligt ”Miljöstatus för byggnader” som till stora delar var CMF-certifieringens föregångare. Asbest, PCB, radon och förorenad betong är återkommande ämnen i Richards vardag.

qr-richard-l
bild_Richard-Lagberg-okt-2020
qr-richard-l