Unikt lakexperiment – vad gömmer sig i betongen?

Fredagsmys med pizza och krom

I fredags underhöll Viktor Sjöberg, forskare vid Örebro universitet, oss med en lunchföreläsning om laktester av betong med särskilt fokus på krom. Viktor är expert på återföring av värdemetaller från restmaterial och tycker krom är ett roligt grundämne att studera, då det finns så många olika varianter av ämnet beroende på rådande miljöförhållanden.

Han har tillsammans med Wescon delaktigt i ett projekt där lakning av krom från större betongblock har undersökts över tid. Föreläsningen berörde bland annat resultaten från lakundersökningen där kromets speciella egenskaper belystes. Lärdomen om att vattnets pH och redoxpotential är viktiga faktorer för kromets lakning tar vi också med oss.

Stort tack till Viktor som delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till oss samtidigt som vi nöjt av fredagsmys med pizza.

Fler Nyheter

Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte

Lär känna Karin Skattegård

·    Vad jobbar du med just nu? Jag kompletterar en statusrapport med nya analysresultat och skissar på en fördjupad riskbedömning av DDT. ·    Hur länge har

Glad sommar!

Sommaren är här och vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en fortsatt riktigt skön sommar. Vi kommer vara lediga och fylla