Unikt lakexperiment – vad gömmer sig i betongen?

Fredagsmys med pizza och krom

I fredags underhöll Viktor Sjöberg, forskare vid Örebro universitet, oss med en lunchföreläsning om laktester av betong med särskilt fokus på krom. Viktor är expert på återföring av värdemetaller från restmaterial och tycker krom är ett roligt grundämne att studera, då det finns så många olika varianter av ämnet beroende på rådande miljöförhållanden.

Han har tillsammans med Wescon delaktigt i ett projekt där lakning av krom från större betongblock har undersökts över tid. Föreläsningen berörde bland annat resultaten från lakundersökningen där kromets speciella egenskaper belystes. Lärdomen om att vattnets pH och redoxpotential är viktiga faktorer för kromets lakning tar vi också med oss.

Stort tack till Viktor som delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till oss samtidigt som vi nöjt av fredagsmys med pizza.

Fler Nyheter

Vi ses på Renare marks vårmöte

Självklart är Wescon på plats på Renare marks vårmöte i Linköping den 22-23 mars. Förberedelserna är i full gång för monter och föreläsning. I montern kommer

Lär känna Erika Modig

• Vad jobbar du med just nu?En åtgärdsförberedande undersökning vid en gammal kemtvätt, där fri fas klorerade lösningsmedel påträffats i jord vid tidigare undersökningar.• Hur länge

Bli en del i vårt team!

Vi söker en handläggare till affärsområde Byggmiljö. Har du intresse och erfarenhet av att genomföra undersökningar av föroreningar och material i byggnader inför ombyggnation eller rivning?

In situ åtgärd av CVOC

En gammal industrifastighet är under omvandling till bostadsändamål. Wescon utför miljötekniska markundersökningar, utredningar och åtgärder inom området i etapper. Den första saneringsåtgärden utfördes under förra sommaren.