Unikt lakexperiment – vad gömmer sig i betongen?

Fredagsmys med pizza och krom

I fredags underhöll Viktor Sjöberg, forskare vid Örebro universitet, oss med en lunchföreläsning om laktester av betong med särskilt fokus på krom. Viktor är expert på återföring av värdemetaller från restmaterial och tycker krom är ett roligt grundämne att studera, då det finns så många olika varianter av ämnet beroende på rådande miljöförhållanden.

Han har tillsammans med Wescon delaktigt i ett projekt där lakning av krom från större betongblock har undersökts över tid. Föreläsningen berörde bland annat resultaten från lakundersökningen där kromets speciella egenskaper belystes. Lärdomen om att vattnets pH och redoxpotential är viktiga faktorer för kromets lakning tar vi också med oss.

Stort tack till Viktor som delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till oss samtidigt som vi nöjt av fredagsmys med pizza.

Fler Nyheter

Lär känna Lisa Lundblad

Vad jobbar du med just nu? Jag skriver rapport för den materialinventering jag genomförde förra veckan. Det var en materialinventering och provtagning för asbest i en

Väx med oss!

Vi söker ett par nya medarbetare för att komplettera vårt team inom förorenade områden. Senior miljökonsult eller uppdragsledare och konsult eller junior konsult. Vi erbjuder ett

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där