2

MKB & Tillstånd

Miljöbedömningen är en process för att arbeta med kontinuerliga anpassningar av projekt, verksamheter och detalj- och översiktsplaner. Anpassningar sker genom hela processen från ...

394d9cdc715441251da59b46f46d5c960855e021

Förorenade Områden

EBH-processen är en levande process ett förorenat område genomgår, från orienterande undersökning till val och utförande av efterbehandlingsåtgärd...

01412505987393086d405d05beda0945fd510b1c

Byggmiljö

Projekten rör främst byggnader. Med en snabb inställelsestid, ett kompetent arbetslag och ett pragmatiskt förhållningssätt medverkar vi till en smidig byggprocess...

Följ oss och vår vardag på LinkedIn!

Våra tjänster

Vi arbetar främst inom följande verksamhetsområden:

  • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
  • Förorenade områden
  • Byggmiljö


Vi skapar gärna team med projektmedlemmar från samtliga affärsområden för att nå bästa tänkbara resultat.