Våra tjänster

Vi arbetar främst inom följande verksamhetsområden:

  • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
  • Förorenade områden
  • Byggmiljö


Vi skapar gärna team med projektmedlemmar från samtliga affärsområden för att nå bästa tänkbara resultat.