Wescon utbildar branschen i miljöinventering av byggnader

Wescon Miljökonsult arrangerade den 3 – 4 oktober kurs i Miljöinventering av byggnader i samarbete med BFAB/STF. Utbildningen omfattade utredande arbete vid rivning såsom materialinventering, avfallshanteringsplan, projektering och anpassning av förfrågningsunderlag.

Om man missade kursen så är nästa kurstillfälle den 7-8 mars 2018.
Anmälan till kursen kan ske här!

Fler Nyheter

Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte