Wescon utför fördjupad hälsoriskbedömning genom analys av oral biotillgänglighet samt växters upptag av metaller

Wescon Miljökonsult utför fördjupad hälsoriskbedömning av ett naturområde där bostäder planeras att uppföras. I den fördjupade utredningen undersöks risken för hälsoeffekter och inte enbart halten föroreningar i mark och grundvatten!

Metallernas mobilitet i marken kartläggs genom sekventiell lakning samt genom analys av mängden metaller som tagits upp i växter (svamp, bär, äpplen m m). Vi analyserar även den relativa biotillgängligheten vid oralt intag av jord och damm. Genom denna analys- och undersökningsstrategi kan vi utföra en kvalitativ hälsoriskbedömning och beräkna den platsspecifika exponeringen människor kommer att utsättas för.

 

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag