Wescon utför fördjupad hälsoriskbedömning genom analys av oral biotillgänglighet samt växters upptag av metaller

Wescon Miljökonsult utför fördjupad hälsoriskbedömning av ett naturområde där bostäder planeras att uppföras. I den fördjupade utredningen undersöks risken för hälsoeffekter och inte enbart halten föroreningar i mark och grundvatten!

Metallernas mobilitet i marken kartläggs genom sekventiell lakning samt genom analys av mängden metaller som tagits upp i växter (svamp, bär, äpplen m m). Vi analyserar även den relativa biotillgängligheten vid oralt intag av jord och damm. Genom denna analys- och undersökningsstrategi kan vi utföra en kvalitativ hälsoriskbedömning och beräkna den platsspecifika exponeringen människor kommer att utsättas för.

 

Fler Nyheter

Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte