Ytterligare uppdrag om klorerade lösningsmedel

Wescon Miljökonsult utför nu ytterligare ett uppdrag där vi kombinerar användandet av Mass Flux, Mass Discharge med att identifiera naturlig nedbrytning av förorening i både källområdet och i plymen. Fördelen med Mass Flux är följande: Metoden ger en tydligare strategi för att identifiera spridning Den visar var i markprofilen spridning sker och om det finns ”lager” av […]