Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Inom affärsområdet Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd har vi bred erfarenhet av:

  • Tillståndsprövningar enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet och Seveso-anläggningar
  • Tillståndsprövningar för vattenverksamhet
  • Natura 2000-prövningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Miljöbedömningar av detaljplaner
  • Statusrapporter enligt Industriutsläppsförordningen (IUF/IED)
  • Myndighetskontakter
  • Miljöstöd till myndigheter och verksamheter