Våra affärsområden

Vi arbetar främst inom följande verksamhetsområden: – Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd – Förorenade områden – Byggmiljö