Sonic borrning

I ett av våra uppdrag i Södermanland genomförs sonic borrning. Vi karaktäriserar tri-förorening i lera, silt, sand och morän. Den detaljerade provtagningen samlar in underlag för 3D-modellering och eventuellt åtgärdsbehov. Bilden visar detaljerad karaktärisering av tri-förekomst i borrkärna med täta provintervall. Både fältmätningar och laboratorieanalyser utförs.