Medverkan i BAT-webbinarium

Marklund Solutions arrangerade idag (27 april) ett webbinarium om BAT-slutsatser framför allt riktat till de som bedriver stora förbränningsanläggningar, samförbränningsanläggningar och avfallsförbränningsanläggningar. Konsulter från både Marklund Solutions och Wescon bidrog med erfarenheter och tolkningar av BAT-slutsatserna. Anna-Lena Olsson från Wescon medverkade genom att beskriva arbetet med statusrapporter och berätta om våra erfarenheter. En väl genomförd […]