På djupet med Sonic Geo Drill

Lättnaden här var stor när en provtagning lyckades trots svåra förutsättningar. Wescon har flera samarbetspartners som vi tar hjälp av vid olika typer av borrning i mark för provtagning. Vid just detta projekt gick vi verkligen på djupet, geologi skulle karteras i detalj och prover skulle upp från 30 meter under markytan. En perfekt uppgift […]