Praktisk miljöjuridik för markarbeten och ledningsdragningar

Under två halvdagar höll Wescon i utbildning om praktisk miljöjuridik för medarbetare inom Vattenfall Grid i olika delar av mellan-Sverige. Utbildningen hölls digitalt från Marklund Solutions studio och deltog gjorde chefer, projektledare och teamledare inom Vattenfall Grid. Utbildningens fokus var förorenade områden och lagstiftning kring detta samt masshantering och asbest. Wescons alla tre affärsområden bidrog […]