Lär känna Karin Skattegård

·    Vad jobbar du med just nu? Jag kompletterar en statusrapport med nya analysresultat och skissar på en fördjupad riskbedömning av DDT. ·    Hur länge har du varit aktiv i branschen? Typ 20 år ·    Hur länge har du jobbat på Wescon? Jag ser fram emot 5-årsjubileum ·    Vilken utbildning har du? Miljö- och hälsoskyddsprogrammet […]