En perfekt matchning i förorenade sediment

Det började med behov av en utbildning om förorenade sediment och slutade med att Wescon nu förstärker vårt team. Johan Norrlin kommer arbeta med förorenade områden och i synnerhet med förorenade sediment. Han är utbildad kvartärgeolog och har arbetat på SGU där han bl a var med och utvecklade fältundersökning för MIFO fas 2, arbetade […]