Ellen Lundström

MKB och tillstånd 

Ellen är junior handläggare och arbetar främst inom Miljökonsekvensbeskrivning och Tillstånd. Hon har utöver det också varit delaktig i projekt inom Wescons andra arbetsområden Förorenade områden och Byggmiljö. I synnerhet har Ellen erfarenhet av anmälningsärenden inom vattenverksamhet och 12:6 samråds ärenden. Ellen har även erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivning för förorenade områden. Som verktyg i hennes arbete använder hon GIS som möjliggör visualisering av data i syfte att förenkla och tydliggöra miljöbedömning.

Ellen har en tvärvetenskaplig universitetsutbildning i miljövetenskap vilket givit henne ett god grund gällande miljöärenden och ett helhetsperspektiv. 

QR Ellen Lundström
bild_Ellen-Lundstrom
QR Ellen Lundström