Erika Modig

Förorenade områden

Erika arbetar inom förorenade områden genom hela projektkedjan, från planering och utförande av orienterande utredningar till miljötekniska undersökningar, miljö- och hälsoriskbedömningar, åtgärdsutredningar och efterbehandlingar. 

Hon är ledande i arbetet med visualisering genom GIS och 3D-modellering på Wescon. Arbetet inkluderar framtagandet av mer omfattande konceptuella modeller för förorenade områden. Dessa ger ökad kunskap och visualisering av bland annat föroreningssituationer, spridningsförutsättningar och föroreningsvolymer. Underlaget används bland annat för åtgärdsprojektering och fördjupad riskbedömning. 

Erika är certifierad miljöprovtagare enligt NT ENVIR 008 för jord och grundvatten. Certifikatnummer: 8563

qr-erika-m
bild_erika_m
qr-erika-m