Ida Bois

MKB och tillstånd

Ida arbetar i huvudsak med projekt inom MKB och Tillstånd, men också inom förorenade områden.

Hon har genom sin bakgrund hos Trafikverket, där hon främst arbetat med strategisk miljöbedömning och författande av MKB av den nationella transportplanen, byggt upp en god förståelse för miljöpåverkan från byggande, drift och underhåll och hur man sammanfogar många komplexa frågor till en begriplig helhet. 

Hon har även arbetat med granskning av kemiska produkter enligt CLP, remisshantering, regeringsuppdrag och miljöledning. 

Ida har en universitetsutbildning inom miljö med en bredd inom både miljövetenskap och miljöteknik, vilket gett henne en god generalistkompetens inom miljö och hållbarhet. 

Ida_Bois_foto_Henrik_Mill-10
QR-Ida-Bois