Jan Andersson

VD

Förorenade områden
Byggmiljö 

Jan är Wescon Miljökonsult AB:s initiativtagare och grundare.

Han verkar oftast som uppdragsledare och ansvarar främst för utredningar som rör förorenade områden (mark, vatten, sediment och byggnader) och rivning. Uppdragen spänner över inledande förundersökningar, fördjupade undersökningar, projektering, upphandling av entreprenörer och genomförande samt efterkontroll/slutbesiktning. Han utför även projekt- och byggledningsuppdrag inom affärsområdet Förorenade områden. 

Jans expertis är EDD, dvs miljötekniska undersökningar i syfte att bedöma miljörelaterade kostnader i samband med fastighetstransaktioner.

qr-jan-a
Wescon miljökonsult
qr-jan-a