Jessica Vesterberg

MKB och tillstånd 

Jessica arbetar sedan 2019 som miljökonsult, framförallt med tillstånds- och anmälningsärenden för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Hon har särskild erfarenhet av kultur- och naturmiljö kopplat till vägunderhållningsåtgärder. Hon arbetar även med strategiska miljöbedömningar för detaljplaner. 

Som verktyg använder hon GIS som möjliggör visualisering av data i syfte att förenkla och tydliggöra underlag. 

Jessica har från tidigare anställningar erfarenhet av att arbeta med miljöledning på ett strukturerat och systematiskt enligt ISO 14001:2015. Hon har också erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt på större organisationer, bland annat med fokus på cirkulär ekonomi och cirkulära resursflöden. Hon har även arbetat med demokrati och mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv vilket ger henne ett tvärvetenskapligt synsätt på frågor. 

qr-jessica-v
IMG_0882_Foto_Henrik_Mill - svartvit
qr-jessica-v