Karin Skattegård

Förorenade områden

Karin har erfarenhet av hela efterbehandlingsprocessen och arbetar både som uppdragsledare och senior handläggare för de olika delmomenten och hela processen. Föroreningsproblematik exempelvis PFAS, dioxin och arsenik samt andra föroreningar innefattas inom Karins expertområde som berör i huvudsak fördjupade riskbedömningar och riskvärdering.

Hennes bakgrund inom offentlig sektor ger värdefulla förutsättningar för att arbeta med olika myndighetsärenden, ansvarsutredningar och anmälningsärenden. Erfarenheten har också gett förmåga att kommunicera med myndigheter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Karin är väl insatt i hur myndigheten arbetar och vad som förväntas och krävs i olika skeden av ett tillsynsärende.

Karin har erfarenheter av ledarskap genom projektledning samt av att arrangera av att arrangera utbildningar och hålla föreläsningar. 

qr-karin-s
bild_karin_s
qr-karin-s