Lisa Sinik

Byggmiljö

Lisa arbetar som handläggare främst med projekt inom Byggmiljö samt inom Förorenade områden. Arbetet innefattar bland annat materialinventeringar, mark- och grundvattenundersökningar samt utredningar av verksamhetsrelaterade föroreningar, por- och inomhusluft. Lisa utvecklar även företaget i arbetet med återbruk av byggnadsmaterial, för att skapa ett mer cirkulärt byggande.

Lisa är utbildad Miljösamordnare inom samhällsbyggnad, vilket ger henne en god insikt i bland annat byggnadstekniska frågor så som byggnadsmaterial och verksamhetsrelaterade föroreningar. 

qr-lisa-s
bild_Lisa-Sinik-okt-2020
qr-lisa-s