Sandra Karlsson

MKB och tillstånd 

Sandra är junior konsult och arbetar främst med projekt inom MKB och Tillstånd. För närvarande arbetar hon främst med tillstånds- och anmälningsärenden för både miljöfarlig verksamhet och för vattenverksamhet samt med miljöbedömning av detaljplaner med fokus på miljökonsekvensbeskrivningar. Utöver detta jobbar hon även till stor del med uppdrag inom Trafikverket. Sandra har erfarenhet av att arbeta med myndigheter, fastighetsägare, industrier och exploateringsföretag.

Sandra arbetar i stor utsträckning med GIS som möjliggör visualisering av data i syfte att förenkla och tydliggöra beskrivningar av verkligheten.

Under utbildning har Sandra studerat översiktligt och tvärvetenskapligt avseende miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket gett henne en god grund och ett brett helhetsperspektiv.

qr-sandra-k
bild_sandra-karlsson
qr-sandra-k