Sandra Lundström

Förorenade områden

Sandra arbetar som tekniker inom arbetsområdet förorenade områden. Arbetsuppgifterna är främst knutna till fältarbete och miljökontroll, vilket innebär att planera, utföra och sammanställa miljötekniska undersökningar av mark och vatten. Andra uppgifter är att skriva rapporter.

QR Sandra Lundström
bild_Sandra-Lundstrom
QR Sandra Lundström