Sten Hultenberg

Förorenade områden

Sten arbetar som tekniker inom arbetsområdet förorenade områden. Arbetsuppgifterna är främst knutna till fältarbete och miljökontroll, vilket innebär att planera, utföra och sammanställa miljötekniska undersökningar av mark och vatten. Andra uppgifter är att skapa kartor i GIS och att skriva rapporter.

qr-sten-h
bild_Sten-Hultenberg-okt-2020
qr-sten-h