Markföroreningar vid planläggning och exploatering

Wescon genomför tillsammans med Vesterlins utbildningen ”Markföroreningar vid planläggning och exploatering”. Kursen börjar med de miljötekniska och juridiska problemställningarna som är viktiga tidigt i ett projekt. Därefter går vi igenom hur planläggning och val av bebyggelsestruktur kan anpassas efter förutsättningarna. Även ekonomiska aspekter och risker med olika ageranden lyfts samt vanliga risker och problem samt […]