MIP-sondering i jämförelse med rotosonicprovtagning

En fallstudie har utförts för olika provtagningsmetoder vid en f.d. kemtvätt som orsakat förorening av klorerade lösningsmedel. Studien är ett examensarbete som vår medarbetare Sandra Lundström utförde under 2022. MIP-sondering och rotosonic är två olika provtagningsmetoder som lämpar sig för t ex klorerade lösningsmedel. MIP-sondering utförs av det belgiska företaget EnISSA (enhanced in-situ soil analysis) […]