Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte och teambuilding. I Antwerpen fick vi förmånen att träffa tre företag, EnISSA, iFlux och Injectis. EnISSA är miljökonsulter specialiserade inom markundersökningar och analyser in situ. Wescon har haft flera […]