Kunskapsutbyte inom Europa

Platsbesök på Oosterweel Link, Antwerpen

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte och teambuilding.

I Antwerpen fick vi förmånen att träffa tre företag, EnISSA, iFlux och Injectis. EnISSA är miljökonsulter specialiserade inom markundersökningar och analyser in situ. Wescon har haft flera samarbeten med EnISSA, där deras unika teknik för MIP-sondering använts. Läs mer om MIP-sondering i vår tidigare nyhet MIP-sondering i jämförelse med rotosonicprovtagning. iFlux är specialiserade inom övervakning av grundvatten, vilket är särskilt intressant vid riskbedömningar. Genom att förstå grundvattenflödet kan vi göra bättre bedömningar av hur föroreningar sprider sig. iFlux lät oss även besöka deras labb där de i praktiken demonstrerade deras produkter. Injectis är specialiserade på in situ-sanering för mark genom bland annat kemisk och biologisk nedbrytning. Deras saneringsmetod baseras på injektering av föroreningsberoende reagenslösningar, väl anpassade för ändamålet.

Studiebesöket gav oss även möjlighet att besöka ett av Europas största pågående infrastrukturprojekt – Oosterweel Link. Oosterweel Link är en sammanlänkning av Antwerpens ringväg. Förbindelsen ska leda trafiken utanför staden och bidra till en grönare, säkrare och hälsosammare stad. En sträcka är kraftigt förorenad av PFAS, orsakat av utsläpp från 3M:s fabrik i Antwerpen. PFAS-föroreningen har försenat projektet, men i slutändan bidragit till att 3M fått tagit ansvar för de föroreningsskadade områdena.

Utöver skratt, kulturupplevelser och bad i goda vänners lag främjade studieresan nya idéer, utbyte av kunskaper och erfarenheter vilket gett upphov till ytterligare samarbeten mellan Wescon och våra branschkollegor i Europa.

Ta möjligheten att läsa mer om EnISSA, iFlux och Injectis på deras respektive hemsidor.

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag