Ansvaret före, under och efter exploatering

Området Kvarnholmen är beläget i Nacka kommun, och där pågår arbete med omvandling från industriområdet till bostäder.

Wescon har utrett föroreningssituationen, utfört fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredning. Föroreningarna är främst kopplade till kisaska från svavelsyratillverkning som påbörjades i slutet av 1800-talet.

• Hur ser ansvaret för föroreningar ut före åtgärd?
• Vilket ansvar får kommunen och bostadsrättsföreningarna efter exploatering för föroreningar?
• Vilka risker med föroreningar kan uppstå vid framtida drift och underhållsåtgärder?
• Vilka åtgärder behövs för att området ska vara lämpligt för bostadsändamål?

Det här är några av frågorna som Wescon i samarbete med Vesterlins har arbetat med och som presenterades för tjänstemän inom Nacka kommun som ett underlag för framtida exploatering och planläggning. Tomas Vesterlin och Erica Tallberg genomförde presentationen.

Våra ansvarsutredningar ger kunden en grundläggande förståelse för ansvaret. Genom vår djupa och breda kompetens kan vi koppla ansvaret till riskerna med föroreningarna. Vi har ett bra nätverk för fördjupade juridiska frågor.

Under hösten 2021 kommer Vesterlins bjuda in till kurs om ansvar vid exploatering.
Vesterlins ser oss som en given samarbetspartner att genomföra kursen tillsammans med.

Fler Nyheter

Vi har öppet hela sommaren

Sommaren är här och vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en fortsatt riktigt skön sommar. Vi kommer vara lediga och fylla

Lär känna Lisa Lundblad

Vad jobbar du med just nu? Jag skriver rapport för den materialinventering jag genomförde förra veckan. Det var en materialinventering och provtagning för asbest i en

Väx med oss!

Vi söker ett par nya medarbetare för att komplettera vårt team inom förorenade områden. Senior miljökonsult eller uppdragsledare och konsult eller junior konsult. Vi erbjuder ett

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur