Foto: Alsterbro f.d. glasbruk

Saneringsentreprenaderna för de f.d. glasbruken i Alsterbro och Flerohopp i Nybro kommun har precis påbörjats.

Wescon arbetar sedan början av 2019 i Glasbruksprojektet. Ett projekt som går ut på att utreda och efterbehandla föroreningar från nedlagda glasbruk inom glasriket i Småland. Huvudman för projektet är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och det rör sig om cirka 50 glasbruk och projektet beräknas pågå under 20-30 år.

Wescon arbetar just nu med de f.d. glasbruken Alsterbro och Flerohopp. Vi har gjort åtgärdsförberedande undersökningar och tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad och fungerar som beställarstöd under utförande av efterbehandlingsåtgärderna. Alsterbro omfattar sanering av byggnaden samt åtgärd av mark och Flerohopp omfattar åtgärd av mark.

Metaller främst arsenik är de styrande föroreningarna på de båda platserna och kommer från att de fungerat som tillsatsmedel vid glastillverkning. Arseniksalt användes som luttringsmedel för att minska mängden blåsor i glaset och bly användes främst i kristallglas vid glastillverkningen. Föroreningar förekommer i utfyllnader i marken utanför hyttbyggnaderna men främst i hyttbyggnaderna. I hyttbyggnaderna förekommer föroreningar i mediumen damm, sot och stoft som främst påvisas i anslutning till ugnar och dess rökkanaler. Exempelvis så är den högsta uppmätta halten av arsenik 48 000 mg/kg, ren arseniksalt som förekommer i en rökkanal till en ugn.

I projekten har hållbarhet varit en viktig aspekt, exempelvis genom revidering av de mätbara åtgärdsmålen och att massor av större fraktion och utan risk återanvänds på plats.

Nu är det dags att lära känna Lasse lite bättre.

 • Vad jobbar du med just nu?
  Beställarstöd för efterbehandlingsåtgärder vid glasbruk i Småland och bygg- och projektledning i Köping.
 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  10 år inom miljö och före det 30 år i byggbranschen som bygg- och projektledare.
 • Hur länge har du jobbat på Wescon?
  Sen vi startade för drygt 4 år sedan.
 • Vilken utbildning har du?
  Byggingenjör via 4-årig teknisk gymnasieutbildning med en vidareutbildning på LHS.
 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Åker till garaget och mekar under vinterhalvåret och på sommaren kanske en fisketur eller en sväng med cabben.
 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
  Kollegorna och att det alltid finns något nytt att lära sig.
 • Hur stylar du Wescon-lila?
  Jag använder stora ryggan, pikétröjan och träningskläderna (även om det inte tränas så mycket i dem)
 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?
  Ge bort hälften till mina barn och slösa bort resten på mig själva och min fru Catarina.
 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Jag bojkottar alla plastkassar och återanvänder eller reparerar rätt mycket.
 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Center och Marabou choklad med dajm.

Området Kvarnholmen är beläget i Nacka kommun, och där pågår arbete med omvandling från industriområdet till bostäder.

Wescon har utrett föroreningssituationen, utfört fördjupade riskbedömningar och åtgärdsutredning. Föroreningarna är främst kopplade till kisaska från svavelsyratillverkning som påbörjades i slutet av 1800-talet.

• Hur ser ansvaret för föroreningar ut före åtgärd?
• Vilket ansvar får kommunen och bostadsrättsföreningarna efter exploatering för föroreningar?
• Vilka risker med föroreningar kan uppstå vid framtida drift och underhållsåtgärder?
• Vilka åtgärder behövs för att området ska vara lämpligt för bostadsändamål?

Det här är några av frågorna som Wescon i samarbete med Vesterlins har arbetat med och som presenterades för tjänstemän inom Nacka kommun som ett underlag för framtida exploatering och planläggning. Tomas Vesterlin och Erica Tallberg genomförde presentationen.

Våra ansvarsutredningar ger kunden en grundläggande förståelse för ansvaret. Genom vår djupa och breda kompetens kan vi koppla ansvaret till riskerna med föroreningarna. Vi har ett bra nätverk för fördjupade juridiska frågor.

Under hösten 2021 kommer Vesterlins bjuda in till kurs om ansvar vid exploatering.
Vesterlins ser oss som en given samarbetspartner att genomföra kursen tillsammans med.

Jobba med oss

Vi söker dig med intresse och erfarenhet av att genomföra undersökningar i fält. En av våra medarbetare kommer att vara föräldraledig och vi behöver en vikarie.

Läs mer om tjänsten i annonsen.

Ni kommer att få chansen att lära känna våra medarbetare lite bättre och få en glimt av intressen utanför arbetet. Först ut är Annika med att besvara frågorna och sedan följer en efter en i teamet under en tid framöver.

 • Vad jobbar du med just nu?
  En fördjupad riskbedömning för ett förorenat område, som identifierar potentiella risker. Bedömningen ligger sedan till grund för fortsatt arbete med att ta fram en åtgärdsutredning.
 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  5 år
 • Hur länge har du jobbat på Wescon?
  4 år
 • Vilken utbildning har du?
  Jag har en kandidatexamen i geovetenskap och en masterexamen i miljövård och fysisk planering.
 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Då tränar jag med ett par av mina kollegor eller stickar och sysslar med handarbete.
 • Vad tycker du är det bästa med att jobba på Wescon?
  Kollegorna och gemenskapen är det bästa. Jag gillar även den omväxlande arbetsmiljön som kombinerar både arbete i fält och på kontoret.
 • Vad skulle du göra om du vann 1 000 000 kr?
  Då skulle jag köpa ett hus på landet.
 • Hur stylar du Wescon-lila?
  Jag kombinerar den med varselkläder, det matchar min finska bleka hy utmärkt!
 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Att plastbanta och köpa så mycket begagnat som möjligt.
 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Choklad och lakrits.