Wescon Miljökonsult utför nu ytterligare ett uppdrag där vi kombinerar användandet av Mass Flux, Mass Discharge med att identifiera naturlig nedbrytning av förorening i både källområdet och i plymen.

Fördelen med Mass Flux är följande:

  • Metoden ger en tydligare strategi för att identifiera spridning
  • Den visar var i markprofilen spridning sker och om det finns "lager" av förorening i markprofilen.
  • Mass Flux möjliggör att koncentrationer av förorening i förhållande till flöde av grundvatten viktas så att områden med mest föroreningstransport identifieras.

 

En av de stora riskerna med föroreningar av klorerade lösningsmedel är att de kan spridas långväga i grundvattnet och därmed kan orsaka problem långt nedströms, exempelvis för en dricksvattentäkt. Sanering av klorerade lösningsmedel är kostsamt vilket ställer stora krav på beslutsunderlaget. Detaljerad information om föroreningens transportväg och nedbrytningstakt möjliggör en noggrannare riskbedömning och ett bättre beslutsunderlag.

Vill du veta mer om detta - kontakta Petter Wetterholm. Kontaktuppgifter finns här!

Glasrikets föroreningar

Wescon Miljökonsult kommer under den närmaste tiden att få möjlighet att arbeta med sanering av föroreningar och avfall från glasbruk.

Wescon deltar även vid ett seminarium om sanering av föroreningar och avfall från Glasriket. Ett syfte med seminariet är att idéer och möjligheter ska tas fram för hur man i framtiden ska utföra de bästa och mest lämpade saneringarna av mark som har förorenats av glasbruken. Seminariet arrangeras av SGU, SGI, Glasriket samt Länsstyrelserna i Kronobergs- och Kalmar län.

Glasriket utgörs av fyra kommuner i sydöstra Småland där ett fyrtiotal glasbruk bedrev verksamhet under senare delen av 1800-talet.

Ny medarbetare

Vi välkomnar Gunilla Zeidlitz till oss på Wescon Miljökonsult. Gunilla kommer främst att förstärka vårt team inom MKB/Tillstånd, med sin kompetens inom kulturmiljöfrågor och naturvårdssamråd. Gunilla kommer även att arbeta inom våra övriga affärsområden.

Under de senaste fem åren har Gunilla arbetat inom KMV forum huvudsakligen som natur- och kulturmiljöspecialist åt Trafikverket. Innan det arbetade Gunilla på Länsstyrelsen i Västmanland med natur-, kulturmiljö-, samt lantbruksfrågor.

Gunillas kontaktuppgifter finns här!

Sommaröppet

Snart går vi på semester och önskar våra samarbetspartner och kunder en fortsatt riktigt skön sommar.

Vill ni nå oss använd i första hand Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. som vi läser regelbundet. Vi har också personal på plats sporadiskt under juli.  

  • Vecka 29 är Lars Thomsen på plats
  • Vecka 30 är Erica Tallberg på plats
  • Vecka 31 är Petter Wetterholm på plats

Deras kontaktuppgifter hittar du under "kontakta oss".

Välkommen till Wescon

Vi hälsar Mattias Högblom välkommen till oss på Wescon Miljökonsult. Mattias kommer direkt från studietiden i Uppsala. Mattias kommer framförallt att arbeta inom affärsområdet förorenade områden med miljötekniska undersökningar och med miljökontroll.