Lär känna Mattias Högblom


Nu har vi chansen att lära känna Mattias, här efter ett fältarbete och i full färd att lasta prover för transport till laboratorium.

 • Vad jobbar du med just nu?
  En markundersökning som ska ligga till grund för en statusrapport.
 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  >5 år
 •  Hur länge har du jobbat på Wescon?
  >3 år
 • Vilken utbildning har du?
  Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet
 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Vårdar mina sociala kontakter genom exempelvis badminton, quiz och middagar
 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
  Kollegorna, Gemenskapen och Vänskapen <3
 • Hur stylar du Wesconlila?
  Det gör jag inte, Wesconlila stylar mig…
 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?
  Investera i en lågrisk fond med låg avkastning ^^
 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Åk kollektivt! Plantera träd i stället för att ge presenter!
 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Naturgodis och Romantica körsbärstomater

Fler Nyheter

Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt. ·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?Drygt 1 år.

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera