Lär känna Pälle Jäderholm

 • Vad jobbar du med just nu?
  En materialinventering. 

 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  2 år
 • Hur länge har du jobbat på Wescon?
  2 år

 • Vilken utbildning har du?
  Byggnadstekniskt med inriktning på renovering och ombyggnation.
 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Umgås med familjen.
 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
  Variationen av arbetsuppgifter.
 • Hur stylar du Wesconlila?
  På gymmet, dock väldigt sällan.
 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?
  Köpa solceller.
 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Handla närproducerat
 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Lakrits

Fler Nyheter

Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt. ·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?Drygt 1 år.

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera