Sanering av PCB i Upplands Väsby

Wescon arbetar med sanering av PCB i marken på Messingsgatan i Upplands Väsby. Det är sedan tidigare ett känt förorenat område. På grund av befintlig bebyggelse är arbetsområdet trångt vilket gör förutsättningarna för schaktning komplicerade.

PCB som förening kräver god planering inför provtagning och för att få en så korrekt bild av föroreningssituationen som möjligt. Det behövs också noggrann planering för att skapa en bra arbetsmiljö och att rätt skyddsutrusning används.

De höga föroreningshalterna kräver en genomtänkt hantering av massorna. Det är viktigt för att säkerställa att det inte förekommer någon spridning av föroreningar från arbetsområdet.

Dessa omständigheter har lett fram till ett bra och nära samarbete mellan entreprenör, projektledare, kommunen och även en god kommunikation med tillsynsmyndigheten.

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag