Termisk behandling av lösningsmedel

Förorening av klorerade lösningsmedel från småindustri med armaturtillverkning åtgärdas i Köping.

Åtgärden består av en kombination av ytlig schakt och termisk behandling djupare i marken. Nu pågår den termiska behandlingen av klorerade lösningsmedel (främst TCE) i de djupare lerlagren. Termisk behandling innebär att marken där aktuella föroreningar finns värms upp till aktuella ämnens kokpunkt. Föroreningarna kan då extraheras till ytan där de omhändertas i en reningsanläggning. På fotot syns brunnar som installerats i marken för tillförsel av värme, temperaturmätningar samt extraktion av föroreningar.

Sedan 2017 har Wescon arbetat med utredningar inom fastigheten Grönsiskan 35 i Köping. Wescon har inför saneringen utfört undersökningar för avgränsning av föroreningen genom bland annat sonic och MiHPT provtagning. Underlaget har använts för projektering av den pågående totalentreprenaden.

Då fastigheten ska exploateras med bostäder utförs efterbehandlingsarbetena med bidragsmedel från Naturvårdsverket för bostadsbyggande.

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag