Wescon deltar i utvecklingen när Sandvikbolagen möter framtiden

Sandvikkoncernen är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Sandvik bedriver flera av sina verksamheter i Sandvikens industripark.

Sandvikens industripark

Förändringar föranleder nya miljötillstånd

Sandvik har under de senare åren genomgått organisatoriska förändringar. Tidigare Sandvik Materials Technology har separerats från Sandvikkoncernen och ändrats till Alleima AB.

För Sandvik-koncernen kommer förändringen möjliggöra ett starkare fokus på lönsam tillväxt inom de kvarvarande områdena, det vill säga lösningar för gruv- och bergbrytning, krossning och sortering, metallbearbetning och digital tillverkning.

Som ett led av de organisatoriska förändringarna har de kvarvarande Sandvikbolagen i Sandviken behövt ansöka om nya miljötillstånd för sina befintliga verksamheter. I samband med detta har även ansökningarna omfattat viss produktionsökning för vissa av verksamheterna.

De kvarvarande Sandvikbolagen i Sandviken bedriver utvecklande och ledande verksamheter inom olika områden.

AB Sandvik Coromant är ledande inom verktyg för skärande bearbetning, bearbetningslösningar och kompetens som driver industristandarderna framåt samt innovationer som efterfrågas inom skärande bearbetning.

Sandvik Mining and Construction Tools AB utvecklar och producerar bergborrprodukter/verktyg för bergbearbetning till såväl gruvverksamhet som anläggningsarbeten.

Sandvik Machining Solutions AB producerar metallpulver samt tillverkar komponenter av olika slag genom modern additiv tillverkning som möjliggör skapande av avancerade designer som inte traditionella metoder förmår.

Nyttan med parallella tillståndsprövningar

Wescon har fått förtroendet av bolagen att driva tillståndsprocesserna genom att genomföra samråd samt upprätta miljökonsekvensbeskrivningar och tekniska beskrivningar, som legat till grund för ansökningarna. Ansökningshandlingarna har upprättats av Fröbergs & Lundholm Advokatbyrå i nära samarbete med bolagen och teamet på Wescon.

Wescon har arbetat med de tre tillståndsansökningarna samlat och parallellt för att kunna ta vara på synergieffekter som funnits till följd av verksamheternas gemensamma lokalisering. I den mån det varit relevant har verksamheternas gemensamma omgivning och samlade miljöpåverkan kunnat beskrivas och bedömas. Detta har enligt teamet utgjort en framgångsfaktor i projekten.

Teamet på Wescon har bestått av Anna-Lena Olsson, Erica Tallberg, Amanda Berglund och Karin Skattegård.

Fler Nyheter

Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte

Lär känna Karin Skattegård

·    Vad jobbar du med just nu? Jag kompletterar en statusrapport med nya analysresultat och skissar på en fördjupad riskbedömning av DDT. ·    Hur länge har

Glad sommar!

Sommaren är här och vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en fortsatt riktigt skön sommar. Vi kommer vara lediga och fylla

Wescon stöttar föreningslivet

Många av våra medarbetare och deras barn är engagerade inom olika idrottsföreningar. Däribland finns flera som är aktiva inom bland annat fotboll, ridsport, skidåkning, friidrott, handboll,