Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger

Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera Rejlers) där hon arbetade med förorenade områden. Hon har även arbetat på SGU:s maringeologiska enhet med bl.a. fältarbete till sjöss. Hos oss på Wescon kommer Anna arbeta inom affärsområdet förorenade områden med framför allt provtagningar i fält. På fritiden gillar Anna att lyfta skrot och spendera tid ute i naturen. Utöver det är ordvitsar en av hennes specialiteter.  

Ida Bois (till höger) är miljövetare och har tidigare arbetat med MKB för nationell transportplan hos Trafikverket. Hon kommer att förstärka affärsområdet MKB och tillstånd och kommer framför allt att arbeta med tillståndsärenden och anmälningsärenden. På fritiden gillar Ida att spendera tid i stallet tillsammans med sina hästar och hon är dessutom en duktig musiker.

Anna sitter på kontoret i Västerås och Ida sitter på kontoret i Falun.

Varmt välkomna till Wescon!

Fler Nyheter

Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte