Miljöinventering -En grön lösning för bättre hälsa och miljö

Miljöinventeringar är en viktig del av bygg- och rivningsprocessen. De skyddar både människors hälsa och miljön samt minskar risken att oförutsedda kostnader uppstår. Martin Schill, vår affärsområdeschef för byggmiljö, påtalar vikten av korrekt utförda miljöinventeringar i en intervju.

Martin är anlitad av BFAB som föreläsare för kursen ”Miljöinventering av byggnader”. Nästa kurstillfälle är 29-30 maj.

Fler Nyheter

Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte