Miljöinventering -En grön lösning för bättre hälsa och miljö

Miljöinventeringar är en viktig del av bygg- och rivningsprocessen. De skyddar både människors hälsa och miljön samt minskar risken att oförutsedda kostnader uppstår. Martin Schill, vår affärsområdeschef för byggmiljö, påtalar vikten av korrekt utförda miljöinventeringar i en intervju.

Martin är anlitad av BFAB som föreläsare för kursen ”Miljöinventering av byggnader”. Nästa kurstillfälle är 29-30 maj.

Fler Nyheter

Delad kunskap tar oss närmare miljömålen

Wescon i olika utbildningssammanhang Wescon är flitigt anlitade som föreläsare på kurser och branschträffar. Några är återkommande och några är vid enstaka tillfällen. Vi är några

För barns framtid

I år har Wescon valt att stötta barnrättsorganisationen Plan International Sverige och skänkt en gåva specifikt till de människor som drabbats av jordbävningskatastrofen i norra Syrien.

Termisk åtgärd i slutskedet

Saneringen av klorerade lösningsmedel vid den gamla armaturfabriken på fastigheten Grönsiskan 35 i Köping fortsätter. Metoden som används är termisk in situ-sanering, för att genom det

Lär känna Jessica Sundman

·       Vad jobbar du med just nu?Jobbar i skrivande stund med miljökonsekvensbeskrivningen för en bergtäkt. ·       Hur länge har du varit aktiv i branschen?Drygt 1 år.

Wescon har fått tillökning

Anna Svensson till vänster och Ida Bois till höger Vi kan med glädje presentera två nya medarbetare. Anna Svensson (till vänster) kommer senast från Geosigma (numera