Miljöinventering -En grön lösning för bättre hälsa och miljö

Miljöinventeringar är en viktig del av bygg- och rivningsprocessen. De skyddar både människors hälsa och miljön samt minskar risken att oförutsedda kostnader uppstår. Martin Schill, vår affärsområdeschef för byggmiljö, påtalar vikten av korrekt utförda miljöinventeringar i en intervju.

Martin är anlitad av BFAB som föreläsare för kursen ”Miljöinventering av byggnader”. Nästa kurstillfälle är 29-30 maj.

Fler Nyheter

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där

Potato potato

Vi har tidigare berättat om ”potatisprojektet” som vi arbetat med. Då intresset var stort i våra sociala kanaler kommer här en uppföljning med resultaten. På uppdrag

Lär känna Sten Hultenberg

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sten lite bättre!  Vad jobbar du med just nu? Just nu jobbar jag