Kartor – hitta till kontoren

Kartor – hitta till kontoren Ni hittar vårt huvudkontor centralt i Västerås:Wescon Miljökonsult ABNorra Källgatan 22722 11 Västerås [widgetkit id=”1″ name=”Västeråskontoret”] Här hittar ni vårt Stockholmskontor:Wescon Miljökonsult ABArenavägen 33121 77 Stockholm [widgetkit id=”4″ name=”Stockholmskontoret”]

Wescon Miljökonsult

Wescon Miljökonsult är ett miljökonsultföretag som startade verksamheten i början av 2017. I februari 2018 flyttade vi till större och modernare lokaler centralt i Västerås. Vi är ett gäng glada och erfarna konsulter som gärna tar emot uppdrag inom förorenade områden, byggnads- och rivningsinventering, projektering av saneringsarbeten samt miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar inom miljöbalkens område. I Västerås har vi nära till […]

Förorenade områden

Idag finns det uppskattningsvis ca 85 000 förorenade områden i Sverige. Det krävs erfarenhet att effektivt genomföra projekt om förorenad mark, projekten är ofta komplexa och spänner över flera kompetensområden. Som kund till Wescon får du alltid hjälp av ett team som drivs av erfarna konsulter inom området. Hos oss finns specialister, praktiker och generalister. Som […]

Byggmiljö

Vi har erfarenhet av: Miljöteknisk undersökning av förorening i byggnad Luftmätningar Hälsoriskbedömningar Materialinventering inför   – ombyggnation   – rivning Avfallshanteringsplan Hantering av rivningslov Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag inför rivning Beställarstöd vid rivning  

Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Inom affärsområdet Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd har vi bred erfarenhet av: Tillståndsprövningar enligt miljöbalken för miljöfarlig verksamhet och Seveso-anläggningar Tillståndsprövningar för vattenverksamhet Natura 2000-prövningar Miljökonsekvensbeskrivningar Miljöbedömningar av detaljplaner Statusrapporter enligt Industriutsläppsförordningen (IUF/IED) Myndighetskontakter Miljöstöd till myndigheter och verksamheter