Byggmiljö

Vi har erfarenhet av:

 • Miljöteknisk undersökning av förorening i byggnad
 • Luftmätningar
 • Hälsoriskbedömningar
 • Materialinventering inför
    – ombyggnation
    – rivning
 • Avfallshanteringsplan
 • Hantering av rivningslov
 • Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag inför rivning
 • Beställarstöd vid rivning

 

Fler Nyheter

Lär känna Lisa Lundblad

Vad jobbar du med just nu? Jag skriver rapport för den materialinventering jag genomförde förra veckan. Det var en materialinventering och provtagning för asbest i en

Väx med oss!

Vi söker ett par nya medarbetare för att komplettera vårt team inom förorenade områden. Senior miljökonsult eller uppdragsledare och konsult eller junior konsult. Vi erbjuder ett

Lär känna Ellen Lundström

Vad jobbar du med just nu?I skrivande stund har jag lunch. Under dagen jobbar jag med att provta massor kring bostadshus för bl a PCB. Hur

Lär känna Sandra Lundström

Nu har det blivit dags för er att få lära känna vår medarbetare Sandra lite bättre!  Vad jobbar du med just nu?En stor miljöteknisk undersökning där