Byggmiljö

Vi har erfarenhet av:

 • Miljöteknisk undersökning av förorening i byggnad
 • Luftmätningar
 • Hälsoriskbedömningar
 • Materialinventering inför
    – ombyggnation
    – rivning
 • Avfallshanteringsplan
 • Hantering av rivningslov
 • Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag inför rivning
 • Beställarstöd vid rivning

 

Fler Nyheter

Hemsidan i ny stass

Vår nya hemsida gick live den 25 november. Det firades med bubbel och jubel med hela personalgruppen. Vi hoppas att ni uppskattar den nya designen lika

Lär känna Jakob Engström

Vad jobbar du med just nu?Det är väldigt blandat vilket är kul 🙂 Just nu håller jag t ex på med strategiskt arbete i utvecklingen av

Wescon på RemTech Europe

RemTech Europe är en av de största internationella konferenserna i Europa som fokuserar på sanering av förorenade områden. Den ägde rum i Italien i slutet av

Den 20 september

Trots att vi fysiskt befinner oss och arbetar på olika platser så håller vi kontakten i teamet. Vi skickar mycket bilder och berättar om vad vi