Byggmiljö

Vi har erfarenhet av:

 • Miljöteknisk undersökning av förorening i byggnad
 • Luftmätningar
 • Hälsoriskbedömningar
 • Materialinventering inför
    – ombyggnation
    – rivning
 • Avfallshanteringsplan
 • Hantering av rivningslov
 • Projektering och upprättande av förfrågningsunderlag inför rivning
 • Beställarstöd vid rivning

 

Fler Nyheter

Kunskapsutbyte inom Europa

Hela teamet har varit på studieresa till Belgien där vi besökte Bryssel, Brygge, Blankenberge och Antwerpen. På det fullspäckade schemat stod bland annat utvecklande studiebesök, kunskapsutbyte

Lär känna Karin Skattegård

·    Vad jobbar du med just nu? Jag kompletterar en statusrapport med nya analysresultat och skissar på en fördjupad riskbedömning av DDT. ·    Hur länge har

Glad sommar!

Sommaren är här och vi vill passa på att önska alla våra kunder och samarbetspartners en fortsatt riktigt skön sommar. Vi kommer vara lediga och fylla