Miljöinventering -En grön lösning för bättre hälsa och miljö

Miljöinventeringar är en viktig del av bygg- och rivningsprocessen. De skyddar både människors hälsa och miljön samt minskar risken att oförutsedda kostnader uppstår. Martin Schill, vår affärsområdeschef för byggmiljö, påtalar vikten av korrekt utförda miljöinventeringar i en intervju.

Martin är anlitad av BFAB som föreläsare för kursen ”Miljöinventering av byggnader”. Nästa kurstillfälle är 29-30 maj.

Markföroreningar vid planläggning och exploatering

Wescon genomför tillsammans med Vesterlins utbildningen ”Markföroreningar vid planläggning och exploatering”.

Kursen börjar med de miljötekniska och juridiska problemställningarna som är viktiga tidigt i ett projekt. Därefter går vi igenom hur planläggning och val av bebyggelsestruktur kan anpassas efter förutsättningarna. Även ekonomiska aspekter och risker med olika ageranden lyfts samt vanliga risker och problem samt hur de kan hanteras.

Nästa kurstillfälle är den 31 maj, läs mer https://vesterlins.se/kurser/markfororeningar-vid-planlaggning-och-exploatering

W-dagen på Uppsala universitet

På torsdag den 30 mars kommer Wescon finnas på plats på Miljö- och vattenteknikingenjörernas arbetsmarknadsmässa, W-dagen, på Uppsala universitet. Det är ett återkommande mycket välordnat event där vi får chansen att möta många engagerade och nyfikna studenter.

Wescon kommer även hålla ett föredrag om sina erfarenheter från arbetet med tillståndsprocessen för det miljötillstånd som Northvolt och Volvo Cars har ansökt om inom ramen för det gemensamt ägda bolaget NOVO Energy Production AB.

Vi ser fram emot att möta er studenter på torsdag!

Vi ses på Renare marks vårmöte

Självklart är Wescon på plats på Renare marks vårmöte i Linköping den 22-23 mars. Förberedelserna är i full gång för monter och föreläsning.

I montern kommer vi ha en härlig blandning av hårt och mjukt. Wescon bidrar också med föreläsningen ”Från jättefarligt till ofarligt, hur?”

Vi ser fram emot alla intressanta föreläsningar och möten med alla branschkollegor. Kom och häng med oss och ät en bulle!

Unikt lakexperiment – vad gömmer sig i betongen?

Fredagsmys med pizza och krom

I fredags underhöll Viktor Sjöberg, forskare vid Örebro universitet, oss med en lunchföreläsning om laktester av betong med särskilt fokus på krom. Viktor är expert på återföring av värdemetaller från restmaterial och tycker krom är ett roligt grundämne att studera, då det finns så många olika varianter av ämnet beroende på rådande miljöförhållanden.

Han har tillsammans med Wescon delaktigt i ett projekt där lakning av krom från större betongblock har undersökts över tid. Föreläsningen berörde bland annat resultaten från lakundersökningen där kromets speciella egenskaper belystes. Lärdomen om att vattnets pH och redoxpotential är viktiga faktorer för kromets lakning tar vi också med oss.

Stort tack till Viktor som delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till oss samtidigt som vi nöjt av fredagsmys med pizza.

Lär känna Erika Modig

• Vad jobbar du med just nu?
En åtgärdsförberedande undersökning vid en gammal kemtvätt, där fri fas klorerade lösningsmedel påträffats i jord vid tidigare undersökningar.
• Hur länge har du varit aktiv i branschen?
I 5 år
• Hur länge har du jobbat på Wescon?
Jobbat på Wescon i 5 år
• Vilken utbildning har du?
M.Sc kvartärgeologi och klimatutveckling
• Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
Kör step på gymmet
• Vad är det bästa med att jobba på Wescon?!
Kollegorna och variationen i arbetsuppgifter
• Hur stylar du Wesconlila?
På gymmet
• Vad skulle du göra om du vann en miljon?
Köpa teknikprylar
• Vad är ditt bästa miljötips?
Odla, handla lokalt
• Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
Bridgeblandning minus lakritsen