Hemsidan i ny stass

Vår nya hemsida gick live den 25 november. Det firades med bubbel och jubel med hela personalgruppen. Vi hoppas att ni uppskattar den nya designen lika mycket som oss!

Daniel förstärker teamet inom MKB och tillstånd

Vi kan med glädje presentera ännu en ny medarbetare, nämligen Daniel Johansson. Han kommer senast från miljökontoret i Örebro kommun där han arbetade som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Han har även arbetat som miljösamordnare inom Försvarsmakten under ett utlandsuppdrag i Mali. På fritiden gillar han att cykla mountainbike och har ett stort intresse i Tolkiens böcker.

Daniel kommer att arbeta inom affärsområdet MKB och tillstånd med framför allt tillståndsärenden och anmälningsärenden.

Varmt välkommen Daniel!

Lär känna Jakob Engström

 • Vad jobbar du med just nu?
  Det är väldigt blandat vilket är kul 🙂 Just nu håller jag t ex på med strategiskt arbete i utvecklingen av Kopparlunden, planering för hösten för affärsområde Förorenade områden
 • Hur länge har du varit aktiv i branschen?
  Strax över 10 år
 • Hur länge har du jobbat på Wescon?
  Det har väl rullat på i lite mer än 5 år nu 🙂
 • Vilken utbildning har du?
  Miljövetare/ingenjör från Mälardalens Högskola
 • Vad gör du efter jobbet en vanlig onsdag?
  Brukar inte hinnas med så mycket annat än att ta hand om barnen hemma men efter läggning läser jag gärna en bok eller ser på en fotbollsmatch
 • Vad är det bästa med att jobba på Wescon?
  Medarbetarna! Gemenskapen och friheten. Oavsett om man behöver hjälp i ett projekt eller bara snacka skit så finns alla där
 • Hur stylar du Wesconlila?
  Helst på en fjällvandring!
 • Vad skulle du göra om du vann en miljon?
  Åka på en lyxig resa, Japan är ett resmål som jag gärna skulle besöka
 • Vad är ditt bästa miljötips?
  Engagera folk i din nära krets att tänka ett steg längre och fokusera på miljöfrågan i ett längre perspektiv än att ett miljövänligare alternativ är lite dyrare just nu
 • Avslutningsvis, vad har du för favoritgodis?
  Räknas ölkorv som godis? 🙂

Wescon på RemTech Europe

RemTech Europe är en av de största internationella konferenserna i Europa som fokuserar på sanering av förorenade områden. Den ägde rum i Italien i slutet av september.

Wescon medverkade i sessionen DNAPL and clorinated compounds: optimizing the process med föredraget ”The state on the art toolbox for chlorinated sovent investigations: Smart combination of Enhanced MIP, targeted soil and groundwater sampling and the 3D conceptual site model”

Ett projekt där Wescon samarbetat med EniSSA, ett företag i Belgien som arbetar för att minska osäkerheter i markundersökningar. Presentationen handlade om detaljerade undersökningar av ett område förorenat av klorerade lösningsmedel för att kunna optimera efterbehandlingen.

Den 20 september

Trots att vi fysiskt befinner oss och arbetar på olika platser så håller vi kontakten i teamet. Vi skickar mycket bilder och berättar om vad vi gör och delar med oss av roliga händelser till varandra.

Ett axplock från tisdag den 20 september är att vi genomför tre större fältarbeten med flera kollegor på plats på varje site. Det är provtagning av mark, grundvatten och sediment i Stockholm, provtagning av mark och grundvatten samt byggnadsinventering i Eskilstuna och provtagning av ytvatten och grundvatten i Helsingborg.

Två kollegor medverkar på Miljöbalksdagarna i Stockholm.

På kontoret förbereder vi för grumlighetsmätning i Mälaren, planerar för periodisk revision av en anläggning och arbetar med riskvärdering av förorening från ett f.d. sågverk.

En kollega presenterar och medverkar på konferens för kunds räkning i Nederländerna samtidigt och en annan kollega reser till Italien för att föreläsa på konferensen RemTech Europe.

En vanlig dag på Wescon helt enkelt.

Praktisk miljöjuridik för markarbeten och ledningsdragningar

Under två halvdagar höll Wescon i utbildning om praktisk miljöjuridik för medarbetare inom Vattenfall Grid i olika delar av mellan-Sverige. Utbildningen hölls digitalt från Marklund Solutions studio och deltog gjorde chefer, projektledare och teamledare inom Vattenfall Grid.

Utbildningens fokus var förorenade områden och lagstiftning kring detta samt masshantering och asbest. Wescons alla tre affärsområden bidrog med sin expertkunskap inom de olika områdena.

Syftet med utbildningen var att höja kompetensnivån inom förorenade områden med lämplig kunskap inför markarbeten och schakt för ledningsdragningar. Förutom föroreningar berördes även schakt i vattenskyddsområden, strandskydd, naturvårds- och biotopskyddsfrågor samt problemet med invasiva arter.